Přejeme všem našim pacientům, kolegyním a kolegům

radostné Vánoce, spokojenost a zdraví v novém roce 2017.

Děkujeme za spolupráci a přízeň, kterou věnujete naší ambulanci.

MUDr. Ziembová

sestra Marcela

 

 

Vítejte na stránkách kardiologické, interní a cévní ambulance MUDr. Jany Ziembové na Poliklinice ve Starém Lískovci v Brně.

Děkujeme Vám za Váš zájem seznámit se s našimi webovými stránkami.